گزارش اولین کارگاه آموزشی ژئوتکنیک


اولین کارگاه آموزشی آشنایی با آزمایش­ های مقاومت برشی خاک توسط مرکز تحقیقات راه و ساختمان در مرکز فناوری و نوآوری سنیتک برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی عمران با گرایش ژئوتکنیک، اولین کارگاه آموزشی آشنایی با آزمایشات مقاومت برشی خاک با حضور تعدادی از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در مرکز تحقیقات راه و ساختمان برگزار گردید.

در این کارگاه 2 روزه مهم ترین آزمایش­ های تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک در آزمایشگاه (آزمایش سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس) در دو بخش تئوری (4 ساعت) و بخش کارگاهی (8 ساعت) معرفی گردید.

مدیر مرکز تحقیقات راه و ساختمان دانشگاه در این خصوص گفت: در راستای افزایش ظرفیت ­های علمی و اجرایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان بازوهای توانمند مباحث پژوهشی و ترغیب ایشان به انجام آزمایش ­های تحقیقاتی در آزمایشگاه پیشرفته مرکز، اولین دوره کارگاه آموزشی آزمایشات ژئوتکنیک با هدف آشنایی دانشجویان با آئین نامه های مربوطه و روش انجام آزمایش ها با حضور تعدادی از دانشجویان برگزار گردید. با توجه به اینکه کیفیت آموزش بیش از هر چیز در این دوره مورد نظر بود، به ناچار برای تعداد شرکت کنندگان سقفی در نظر گرفتیم و با تکرار مباحث این دوره در کارگاه های بعدی در خدمت سایر دانشجویان علاقه مندی که موفق به حضور در این کارگاه نشدند خواهیم بود.

مهندس حاجی کریمی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به حضور پروفسور قضاوی در بخش تئوری سطح کارگاه بسیار بالا بود. در بخش کارگاهی نیز آقای مهندس علی آقایی کارشناس ژئوتکنیک مرکز زیر نظر پروفسور قضاوی روند عملی انجام آزمایشات را معرفی نموده و مراحل کار آزمایشگاهی از ابتدای ساخت نمونه تا انجام آزمایش را به طور مشروح انجام دادند. به این ترتیب دانشجویان با روند انجام آزمایش های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس به صورت عملی آشنا گردیدند.