سخنرانی علمی با موضوع روسازی های بتن غلتکی

روسازی بتن غلتکی؛ اقتصاد و توسعه پایدار

به مناسبت هفته پژوهش و با توجه به رویکرد جدی وزارت محترم راه و شهرسازی به مقوله روسازی­های بتنی از آقای دکتر فریدون مقدس نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین عضو کارگروه فناوری های نوین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دعوت به عمل آمد تا سخنرانی با موضوع «روسازی های بتن غلتکی؛ اقتصاد و توسعه پایدار» برگزار نمایند.

این سخنرانی که در روز هیجدهم آذر ماه سال جاری در اتاق دفاعیه برگزار گردید با استقبال گسترده دانشجویان دانشکده مهندسی عمران و نقشه­برداری به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مواجه گردید. در این سخنرانی دکتر مقدس نژاد مبانی اساسی طراحی روسازی های بتنی را مطرح نموده و دو روش استاندارد طراحی این روسازی ها را به صورت مشروح تبیین نمودند.

مهندس پوریا حاجی کریمی، مدیر مرکز تحقیقات راه و ساختمان دانشگاه سطح کیفی سخنرانی دکتر مقدس نژاد را بسیار مطلوب ارزیابی کرده و استقبال دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران را فراتر از سطح انتظار خواند.