بازدید سفرای چند کشور از مرکز سینتکصبح امروز سفرای کشورهای قزاقستان، چین، بلاروس، گرجستان، فیلیپین، افغانستان، کره جنوبی، بنگلادش و تاجیکستان از مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور ریاست مجترم دانشگاه، جناب دکتر موسی خانی صورت گرفت، دستاوردهای مراکز تحقیقاتی به نمایش گذاشته شد.
در جریان این بازدید، دکتر حاجی کریمی (سرپرست مرکز تحقیقات راه و ساختمان) به شرح دستاوردهای مرکز تحقیقات راه و ساختمان پرداختند.