تحصیلات تکمیلی

مدارک لازم جهت تکمیل پژوره کارشناسی ارشد
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند با تعاملی که میان مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن و دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین صورت گرفته است ، متقاضی استفاده از امکانات مرکز در راستای پایان نامه خود می بایست موضوع و معرفی نامه خود را از معاونت پژوهشی دانشکده عمران دریافت نموده و آن را به دفتر این مرکز واقع در مرکز رشد دانشگاه در ساعات اداری دانشگاه آورده و به کارشناس مرکز تحقیقات بتن آقای مهندس یاوری تحویل دهند. موضوع پایان نامه ( با توجه به تعداد بسیار زیاد پایان نامه ها ، محدود بودن ابزار ، وسایل و با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی مراکز با رویکرد تجاری سازی ) در جلسه شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی مطرح گردیده در صورتی که مورد تایید جلسه قرار گرفت می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته مدارک زیر را به کارشناس مرکز تحویل دهند و نوبت کار در کارگاه دریافت نمایند.
توجه 1: موضوعاتی که مورد تایید شورای پژوهش قرار نگرفت ، امکان استفاده از امکانات مرکز میسر نمی باشد.
توجه 2 : امکان استفاده از مرکز فقط و فقط برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین میسر می باشد.
1- نامه معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشکده
2- کپی کارت دانشجویی
3- کپی شناسنامه و کارت ملی
4- تکمیل فرم تعهد مراکز تحقیقاتی ( می بایست از آقای وحیدی مسوول اداری مراکز تحقیقاتی تحویل گرفته شود)
5- تکمیل فرم تعهد نامه مرکز تحقیقاتی ( از قسمت فرم های مرکز همین سایت دانلود شود )
6- عکس 3*4 به تعداد2 عدد
7- اعلام تجهیزات مورد نیاز توسط استاد راهنما
8- اعلام برنامه زمان بندی در سه روز اول هفته ( سه روز دوم هفته مربوط به امور پژوهشی اعضای مرکز و اعضای هیات علمی مراکز می باشد) در بین ساعات کاری (8 صبح الی 15) و حداکثر زمان لازم جهت اتمام کار (تعیین دوره های زمانی مورد نظر)
- مدت زمان استفاده از مرکز به مدت حداکثر دو ماه می باشد و پس از پایان مهلت قانونی می بایست نسبت به تخلیه وسایل حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید در غیر این صورت از مرکز نسبت به جمع آوری وسایل افراد و بیرون ریزش آن اقدام می نماید.
9- ارسال یک نسخه پروپوزال تایید شده به ایمیل مرکز مندرج در قسمت( ارتباط با ما)
دانشجویان مشغول به فعالیت در حوزه پایان نامه
حتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به محدویت امکانات و وسایل در مرکز و استفاده افراد مختلف از امکانات مرکز ، امکان استفاده بیش از 5 نفر در یک دوره از مرکز تحقیقات نمی باشد ، لیکن افرادی که متقاضی استفاده از وسایل و منابع مرکز می باشد می بایست پس از پایان کار دانشجویان مراجعه نمایند.
دانشجویان مشغول فعالیت:
1- آقای محمودی مجد
2-آقای چگینی
3- خانم صفی خانی
4- خانم محمد بیگی
5-آقای مردی
6-آقای سمیعی فرد
7-آقای فلاح حسینی

بدیهی است پس از اتمام مدت مذکور امکان استفاده از وسایل و تجهیزات مرکز برای نامبردگان مقدور نمی باشد و می بایست نسبت به تخلیه وسایل ظرف مدت 10 روز اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صورت مرکز اقدام ضبط و بیرون ریزش وسایل می نماید .
تعهد نامه مرکز تحقیقات( دانشجویان کارشناسی ارشد)
موضوع مورد نظر جهت انجام پایان نامه طی نامه به این مرکز اعلام شده و پس از تصویب در شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی و تایید نهایی توسط مدیر مرکز قابل انجام گردد، بدیهی است در صورت عدم تایید موضوع قابلیت انجام در مرکز را دارا نمی باشد.
1- تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی در کارگاه از قبیل کفش ایمنی، دستکش، ماسک های مخصوص و غیره بر عهده دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد و این مرکز هیچ گونه مسولیتی در قبال استفاده یا عدم استفاد ه از این وسایل را ندارد.
2- مسئولیت حفظ و نگهداری وسایل مرکز اعم از وسایلی که در حال کار با آن ها بوده بر عهده دانشجو می باشد، لازم به ذکر است دانشجو موظف است در ابتدای شروع به کار دستگاه های لازم را کنترل نموده و در صورت دارا بودن مشکل آن را به کارشناس مرکز اعلام نماید در صورتی که کار با دستگاه شروع شود در صورت بروز هر مشکلی دانشجو می بایست دستگاه مدنظر را بدون هیچ کم و کاستی توسط شرکت سازنده تعمیر نماید و تا تعمیر کامل دستگاه فرم تسویه حساب دانشجو در معاونت پژوهشی تایید نمی گردد.
3- دانشجوی کارشناسی ارشد می بایست در تمامی تولیدات علمی، پژوهشی و ثبت اختراع خود نام مرکز را به صورت ذیل ذکر نماید و همین طور در قسمت تشکر و قدردانی نیز نام مرکز و تمامی دست اندر کاران آن را بصورت کامل ذکر نماید. نام و نام خانوادگی دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن، قزوین، ایران. (فایل نمونه در قسمت فرم های مرکز می باشد)
4- در نسخه اصلی پایان نامه می بایست در قسمت تشکر و قدردانی نام مرکز و تمامی دست اندرکاران به صورت مشروح ذکر شود.
5 - در انجام پروژه پایان نامه می بایست حداقل یک نفر و حداکثر 2 نفر از پژوهشگران مرکز در پروژه به عنوان همکار طرح معرفی گردد.
6-دانشجو موظف است یک نسخه از پایان نامه تایید شده به مرکز ارائه نموده و تاریخ جلسه دفاع را نیز به مرکز به صورت مکتوب اعلام نماید.
7- پس از هر بار استفاده از وسایل مرکز می بایست نسبت به تمیز و شستن وسایل اقدام نمایند در غیر اینصورت و در صورت مشاهده توسط کارشناس مرکز از ادامه کار فرد در مرکز جلوگیری می شود.
8- کار و آزمایش با دستگاه های خاص مانند جک بتن شکن و دستگاه های حرفه ای در حضور کارشناس مرکز و به وسیله ایشان انجام می گردد.
9- تهیه کلیه مصالح اولیه بر عهده دانشجو بوده و این مرکز و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه مصالح اولیه ندارد.
تذکر 1: با توجه به استفاده دانشجو از امکانات مرکز ، نام فرد در فایل آموزشی سیستم جامع دانشگاه ثبت شده و در هنگام تسویه حساب منوط به تایید این مرکز خواهد بود فلذا اگر افراد نسبت به هریک از بندهای فوق کوتاهی نمایند ، از تایید مدارک آن ها جداً جلوگیری می گردد.
تذکر 2 : توضیحات فوق به صورت فایل pdf در قسمت فرم های مرکز موجود بوده و می بایست در هنگام مراجعه جهت تکمیل پرونده به صورت تایید و امضا شده به کارشناس مرکز تحویل گردد.
جدول برنامه کارگاه